شرکت نوین تجارت

شرکت نوین تجارت


  • طراحی شده در سال1396
  • آدرس وبسایتhttp://novin-tejarat.co
  • تکنولوژی ها
  • توضیحات

    مرکز آموزش بازرگانی شهرستان ویژه کاشان فعالیت رسمی خود را در مهرماه سال 1391وبه منظور توسعه سرمایه های انسانی بخشهای تولید ،صنعت و تجارت شهرستان و توانمند سازی علمی ایشان برای پیشبرد نظام نوین تجاری کشور فعالیت خود را آغاز نموده است.