کارگاه های آموزشی در همایش فرصت ها و  چالش های فضای مجازی:

۱- کارگاه آموزشی هک و امنیت
۲- حریم خصوصی در جهان فناورانه
۳- مهارت های سواد رسانه ای در عصر رسانه های نوین
۴- آگاه سازی نوجوانان در استفاده مطلوب از فضای مجازی
۵- مبانی نظری و روش شناسی شبکه های اجتماعی در فضای مجازی

شركت كاسپين وب ارايه دهنده  كارگاه آموزشي هك و امنيت
در حاشيه همايش كشوري فرصت ها و چالش هاي فضاي مجازي
 ٤ و ٥ آبان ماه