برگزاری همایش کشوری"فرصت ها و چالش های فضای مجازی با رویکرد پیشگیری و ارتقای سلامت" با همکاری سازمان بهزیستی کشور و بنیاد دنیای آینده و همراهی 26 نهاد و سازمان دولتی و دانشگاهی.

همایش کشوری "فرصت ها و چالش های فضای مجازی با رویکرد پیشگیری و ارتقای سلامت" 4 و 5 آبان ماه 95 در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار می گردد.
این همایش ساعت 8 صبح 4 آبان ماه با حضور وزرای "تعاون،کار و رفاه اجتماعی"، "ارتباطات"، "آموزش و پرورش"  و  روسای سازمان بهزیستی کشور، صدا و سیمای جمهوری اسلامی افتتاح شده و از شبکه اجتماعی نیز رونمایی می شود.
 
به گزارش دبیرخانه دائمی همایش از میان مقاله های رسیده، 66 چکیده مقاله پذیرفته و از آن میان 40 اصل مقاله جهت ارائه در قالب 6 کارگاه و 6 پنل به همایش راه یافت؛

همچنین محورهای همایش عبارتند از:
1- فضای مجازی و مربیان در پیشگیری از آسیب ها
2- فضای مجازی و تبعات روانی و اجتماعی
3- فضای مجازی هویت یابی و فرهنگ پذیری
4- روابط بین نسلی و فضای مجازی
5- فضای مجازی و نهاد خانواده
6- زنان و فضای مجازی
7- مدل های مداخله در ارتقای امنیت و بهره وری در فضای مجازی
8- فنون و رویکردهای تحقیقی در فضای مجازی
9- سواد دیجیتال و فضای مجازی
10- سیاستگذاری در فضای مجازی