مراسم افتتاحیه همایش کشوری فرصت ها و چالش های فضای مجازی
امروز صبح ۴ آبانماه 
تهران، ولنجک، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشي